Palvelut yrityksille

TYÖHYVINVOINTIA, TOIMISTOLIIKUNTAA JA TÄSMÄHOITOJA

Kilpailukyky rakennetaan panostamalla ihmisiin.

Ohjaan toimistoliikuntaa, rentouttavaa ja virkistävää itsehoitoa ja pysähtymistä työpäivän lomassa. Vaatteiden vaihtoa ei tarvita. Itsehoidolliset liikkeet ja lyhyemmät hoidot on mahdollista tehdä vaikka omalla työpisteellä. Yksilön ja yrityksen, sydämen ja aivojen parhaaksi!

Työntekijän aivoja, mieltä ja kehoa haastetaan monelta suunnalta. On tiedon tuottamista ja käsittelyä, aika- ja tuotantopaineita, jatkuvan oppimisen, kehittymisen ja uusien ratkaisujen löytämisen tarvetta. Ja siinä samalla erilaisten tunteiden käsittelyä ja niiden kanssa elämistä.

Yrityksen menestymistä määrittelee yhä suuremmassa määrin se, miten työtekijä saa resurssinsa käyttöön. Muuttuvassa maailmassa aineettomien resurssien, hyvinvoinnin, oppimisen ja luovuuden edellytysten vaaliminen ja vahvistaminen tuo yritykselle yhä enemmän osaamispääomaa ja kilpailuetua.

Tutkimusnäyttöä on laajasti siitä että työhyvinvoinnin puute lisää kustannuksia ja sen laadukas läsnäolo lisää tuottavuutta. Työhyvinvoinnille keskeisiä asioita ovat työn hallinnan tunne, hyvä työilmapiiri ja kokemus arvostuksesta. Ne vaikuttavat suoraan myös motivaation ja sitoutumisen asteeseen.

Jotta olisi hyvä pohja sille että työntekijän resurssit olisivat hänen itsensä ja yrityksen käytössä kannattaa olla valikoima keinoja ylläpitää hyvinvointia. Helppokäyttöiset ohjatut palauttavat liikkeet ja rentouttavat hoidot ovat siihen oivallinen työkalu. Stressin tunnistaminen ja purkaminen kehon ja mielen systeemistä on ajallisesti ja arvollisesti hyvä investointi.

OHJATTU RENTOUDEN JA VAHVUUDEN TYÖPAJA, VIRKISTYSPÄIVÄOHJELMAT 15min-4h

Ryhmän tarpeen mukaan erilaisia rentousharjoituksia ja rauhallista palauttavaa venyttelyä. Tutustutaan käytännöllisten harjoitusten avulla stressaantuneen ja toisaalta rennon, silti vahvan energian eroon ja sen rooliin arjessa. Mahdollisesti pieniä hoitoharjoituksia hartioille, selälle, käsivarsille.
125€/h + alv24%.

RENTOUDEN PÄIVITTÄMISEN TÄSMÄHOIDOT TYÖPAIKALLA

A) Niska-hartiaseudun ja käsivarsien rentoutus
Tehdään vaatteiden läpi hoidettavan istuessa tuolilla. Sopii niin virkistyspäivään kuin normikokouksen yhteyteen ja työpisteen äärelle! 10-20min/hlö.

B) Päästä varpaisiin rentoushoito
Kartoittaa jännityksiä ja palauttaa rentoutta kehon eri alueille, 45min-80min/hlö.

C) Varvashoidolla kierrokset rauhoittumaan
Käsitellään varpaat, sääri ja jalkaterä. Mahdollisuus kokea rentoutuminen koko kehossa, 10-20min/hlö.

Lyhytkin pysähtyminen hoidon ajaksi, läsnäolon vahvistuminen ja rasittuneiden alueiden elpyminen on usein myös mahdollisuus uusille ajatuksille!

Varvas- ja kokohoitoja varten tuon futonpatjan mukanani.

75€/h + alv24%